Krumtapafvejning.

Når selv små vægtforskydninger kommer op i et højt omdrejningstal vil G-påvirkningen blive voldsom.

En professionel afvejning kan undgå disse og mange vibrationer undgås.

Krumtappen sættes i tester og der vil så blive lavet en test for at
få ubalancen lokaliseret og vejet.

Efterfølgende monteres supermagneter med passende vægt og der
kontrolleres ved en ny test og således fortsættes indtil total balance.
Derefter udbores det fundne antal gram af krumtappen.

I billedsektionen er der billeder af afvejninger. Se billeder

 

Forklaring på skærmvisning (PDF)

Forklaring 1        Forklaring 2

 

Selve softwaren er fremstillet af Jesper fra firmaet Dynomet  ( WWW.DYNOMET.DK )